VIAGRA, CIALIS, KAMAGRA, LEVITRA RECEPTFRITT!!!

10mg | 20mg | 40mg | 60mg | 80mg
32.28 kr tablett
25mg | 50mg | 100mg | 120mg | 130mg | 150mg | 200mg
28.52 kr tablett
10mg | 20mg | 40mg | 60mg
32.76 kr tablett
50mg | 100mg
41.82 kr tablett
20mg
44.2 kr tablett
100mg
41.82 kr tablett
100mg
52.5 kr tablett
100mg
61.77 kr per påse
100/60mg
118.87 kr tablett
30mg | 60mg | 90mg
53.93 kr tablett
20mg
66.53 kr per påse
100mg
32.57 kr tablett
100mg
74.17 kr tablett

Vad är impotens och hur påverkar det mig?

Impotens, mer känt som erektil dysfunktion, är ett medicinskt tillstånd där en man har svårigheter att uppnå eller behålla en erektion tillräcklig för sexuellt umgänge. Detta kan variera från tillfälliga, men störande problem, till total förlust av erektionsförmåga.

Det är viktigt att förstå att impotens är ett vanligt problem, särskilt bland äldre män. Till exempel uppskattas det att cirka 500 000 män i Sverige upplever någon form av erektil dysfunktion.

Hur impotens påverkar dig kan variera mycket beroende på din specifika situation. Här är några möjliga effekter:

 • Fysiska effekter: Det mest omedelbara och uppenbara symptomet på impotens är oförmågan att uppnå eller behålla en erektion. Detta kan påverka din förmåga att ha sexuella förhållanden.
 • Emotionella effekter: Impotens kan ha betydande psykologiska effekter. Det kan leda till förlust av självförtroende, ångest, stress och till och med depression. Många män kan också känna sig mindre ”manliga” eller oroa sig för att de inte kan tillfredsställa sin partner.
 • Relations effekter: Erektil dysfunktion kan skapa spänningar och problem i romantiska relationer. Detta kan leda till minskad sexuell aktivitet, osäkerhet och missförstånd mellan parterna.

Det är viktigt att notera att det finns effektiva behandlingsmetoder för impotens, inklusive läkemedel som Viagra och Cialis, samt andra behandlingsmetoder som vakuumanordningar och kirurgi. Om du tror att du kan uppleva impotens är det bäst att diskutera dina symptom och behandlingsalternativ med en läkare.

Vad mer kan påverka min sexuella prestation?

Flera faktorer kan påverka din sexuella prestation utöver erektil dysfunktion. Dessa kan inkludera:

 1. Anorgasmi: Detta är oförmågan att uppnå orgasm trots adekvat sexuell stimulans. Det kan vara orsakat av en mängd olika faktorer, inklusive medicinska tillstånd, mediciner, psykologiska problem, och mer.
 2. Asexualitet: Detta är en sexuell läggning där en individ inte känner någon sexuell attraktion till andra. Detta skiljer sig från erektil dysfunktion, där en individ fortfarande kan ha sexuell lust, men har problem med att få eller bibehålla en erektion.
 3. Sexuell anhedoni: Detta är ett tillstånd där en individ inte finner något nöje i sexuella aktiviteter. Detta kan vara resultatet av psykologiska problem, medicinska tillstånd, mediciner, och mer.
 4. Prematur ejakulation: Detta är ett tillstånd där en man ejakulerar tidigare än han eller hans partner skulle vilja under sexuell aktivitet. Detta kan leda till stress och andra känslomässiga problem.
 5. Psykiska tillstånd: Flera psykiska tillstånd, inklusive depression, ångest, och stress, kan påverka din sexuella prestation. De kan påverka din libido, förmågan att bli upphetsad, och din förmåga att uppnå orgasm.
 6. Fysiska tillstånd: Flera medicinska tillstånd, inklusive diabetes, högt blodtryck, hjärtsjukdomar, och neurologiska tillstånd, kan påverka din sexuella prestation.
 7. Livsstilsfaktorer: Flera livsstilsfaktorer, inklusive överdriven alkohol- eller droganvändning, tobaksbruk, brist på motion, och dålig kost, kan påverka din sexuella prestation.

Om du är orolig för din sexuella prestation är det viktigt att prata med en läkare eller en annan medicinsk professionell. De kan hjälpa dig att identifiera eventuella problem och rekommendera lämpliga behandlingar.

Vad känner man när man lider av erektil dysfunktion?

Erektil dysfunktion kan orsaka en mängd olika känslor hos individer som lider av det. Här är några av de mest gemensamma:

 1. Fysisk frustration: Erektil dysfunktion innebär svårigheter att uppnå eller bibehålla en erektion, vilket kan leda till fysisk frustration. Denna frustration kan förstärkas om du fortfarande har en stark sexuell lust.
 2. Självmedvetenhet: Många män med erektil dysfunktion kan känna sig självmedvetna eller mindre ”manliga”. Detta kan leda till en känsla av skam eller till och med depression.
 3. Stress: Erektil dysfunktion kan skapa en cykel av oro och stress, särskilt om du känner press att prestera sexuellt. Denna stress kan faktiskt förvärra tillståndet, vilket skapar en ond cirkel.
 4. Relationssvårigheter: Om du är i en romantisk relation kan erektil dysfunktion skapa spänningar eller missförstånd mellan dig och din partner. Det kan vara svårt att diskutera problemet, men kommunikation är ofta avgörande för att lösa dessa problem.
 5. Känslor av förlust: Erektil dysfunktion kan innebära en känsla av förlust – förlust av sexualitet, förlust av förmågan att ha sex, eller till och med förlust av identitet.

Att hantera dessa känslor kan vara utmanande, men det finns stöd och behandlingar tillgängliga. Det kan hjälpa att prata med en professionell, som en psykolog eller sexrådgivare, för att hantera dessa känslor. Även om det kan vara ett känsligt ämne att diskutera kan det vara väldigt hjälpsamt att dela dina känslor och erfarenheter med andra.

Har erektil dysfunktion alltid existerat?

Ja, erektil dysfunktion är inte ett nytt fenomen och har registrerats sedan antikens tider. Texter från antika civilisationer runt om i världen visar att människor har varit medvetna om och försökt behandla erektil dysfunktion i tusentals år.

Redan i det gamla Egypten finns det texter som beskriver tillstånd som verkar vara erektil dysfunktion och olika behandlingar för det. I det antika Grekland var den berömda läkaren Hippokrates medveten om problemet, och den romerska läkaren Galen skrev recept för behandlingar.

Det är dock först på senare tid, särskilt under 1900-talet och 2000-talet, som den medicinska vetenskapen har kunnat utveckla effektiva och säkra behandlingar för tillståndet. Trots detta fortsätter forskningen kring orsaker och behandlingar av erektil dysfunktion än idag.

Vad är de vanligaste orsakerna till erektil dysfunktion?

Erektil dysfunktion (ED) kan ha flera orsaker, både fysiska och psykiska. Här är några av de vanligaste:

 1. Fysiska sjukdomar: Många kroniska sjukdomar, speciellt hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes, kan orsaka ED. Andra tillstånd som kan bidra till ED inkluderar neurologiska sjukdomar, hormonrubbningar, kronisk njursjukdom och leversjukdom.
 2. Livsstilsfaktorer: Overksam livsstil, överdriven alkoholkonsumtion, rökning och olämplig kost kan bidra till utvecklingen av ED. Fetma är också starkt kopplad till ED.
 3. Läkemedel: Vissa läkemedel, inklusive blodtrycksmediciner, antidepressiva och antipsykotiska läkemedel, kan orsaka ED som en bieffekt.
 4. Psykologiska orsaker: Stress, ångest, depression och andra psykiska hälsotillstånd kan också orsaka ED. Dessutom kan oro över sexuell prestation i sig bidra till ED.
 5. Kirurgi och skador: Kirurgi, särskilt operationer i det lilla bäckenet, kan orsaka ED. Ryggmärgsskador kan också orsaka ED.

Det är viktigt att komma ihåg att ED är ett mycket vanligt problem, och det är också mycket behandlingsbart. Om du har problem med erektil dysfunktion, tala med din läkare. Det finns effektiva behandlingar tillgängliga, inklusive mediciner och livsstilsändringar.

Kan alkohol orsaka impotens?

Ja, överdriven eller långvarig alkoholkonsumtion kan potentiellt orsaka impotens, även känd som erektil dysfunktion. Alkohol är ett depressivt medel, vilket innebär att det minskar eller hindrar vissa hjärnfunktioner. Det kan påverka både den fysiska och psykologiska aspekten av sexuell funktion.

Kortvarig alkoholkonsumtion kan ha en avslappnande effekt och minska inhiberingar, vilket kan underlätta sexuell upphetsning och erektion. Å andra sidan kan överdriven eller regelbunden alkoholkonsumtion ha negativa effekter på sexuell funktion. Här är några sätt alkohol kan påverka sexuell prestation:

 • Minskad sexuell lust: Alkohol kan minska sexuell lust och lust, vilket kan göra det svårare att bli upphetsad.
 • Försämrad erektionsförmåga: Alkohol kan störa blodflödet till penisen, vilket kan påverka förmågan att få eller behålla en erektion.
 • Minskad orgasmtillfredsställelse: Alkohol kan försena eller minska orgasmens intensitet och tillfredsställelse.
 • Ökad risk för sexuella problem: Alkohol kan öka risken för sexuella problem som prematur ejakulation och svårigheter att uppnå orgasm.

Om du misstänker att alkohol påverkar din sexuella funktion är det bäst att minska eller undvika alkoholkonsumtionen och diskutera dina bekymmer med en läkare. De kan ge råd och behandling för att hjälpa dig att återställa sexuell funktion och övergripande hälsa.