Villkor

Välkommen till Bastaapoteket.com. Bastaapoteket och / eller dess dotterbolag (“Bastaapoteket”) tillhandahåller webbplatsfunktioner och andra produkter och tjänster till dig när du besöker Bastaapoteket.com, kontakta Bastaapoteket eller på annat sätt interagera medBastaapoteket.com, använder Bastaapoteket produkter eller tjänster, använd Bastaapoteket applikationer för mobil, eller använda någon mjukvara som tillhandahålls av Bastaapoteket i samband med något av det föregående (tillsammans, ”Bastaapoteket Services”). Bastaapoteket tillhandahåller Bastaapoteket-tjänsterna under dessa användarvillkor.

Genom att använda Bastaapoteket Services godkänner du dessa användarvillkor. Läs dem noggrant. Om du inte håller med, använd inte Bastaapoteket Services.

Bastaapoteket kan ändra alla delar av dessa användarvillkor efter eget gottfinnande genom att publicera de reviderade användarvillkoren på Bastaapotekets webbplats. Du bör regelbundet kontrollera dessa användarvillkor för ändringar. Din fortsatta användning av Bastaapoteketjänsterna efter publicering av eventuella ändringar av dessa användarvillkor utgör ditt godkännande av villkoren.

Integritet

Vårt meddelande om integritetspraxis beskriver hur din hälsouppgifter kan användas och avslöjas och hur du kan få tillgång till denna information. Bastaapoteket-tjänsterna regleras också av vår integritetspolicy.

Innehåll

All information, data, programvara, fotografier, grafik, videor, text, bilder, typsnitt, ljud, logotyper och annat material, inklusive men inte begränsat till urval, samordning, arrangemang och förbättring av sådant innehåll, ingår i någon Bastaapoteketjänst ägs, kontrolleras eller licensieras av eller till Bastaapoteket och skyddas av handelskläder, upphovsrätt, patent, varumärke och andra immateriella rättigheter och lagar. Du får inte använda Bastaapotekets namn, relaterade logotyper eller varumärken eller något av innehållet som beskrivs ovan utan uttryckligt skriftligt medgivande från Bastaapoteket.

Hälsorelaterat innehåll

Vänligen granska noggrann produktinformation och paketinsatser beträffande dosering, varningar, interaktioner och annan information innan du administrerar eller använder någon enhet, läkemedel, ört, vitamin eller tillägg som erhållits via någon Bastaapoteket-tjänst. För annat hälsorelaterat innehåll som vi tillhandahåller försöker vi vara så korrekta som möjligt, men sådant innehåll är endast för referens och beskriver allmänna principer för hälsovård och är inte specifika instruktioner för enskilda patienter. Om du har några frågor om hälsorelaterat innehåll, vänligen kontakta oss.

Licens och åtkomst

Med förbehåll för att du följer dessa användarvillkor ger Bastaapoteket eller dess innehållsleverantörer en begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar, icke-licensierbar licens för att få tillgång till och göra personlig och icke-kommersiell användning av Bastaapoteket-tjänsterna. Denna licens inkluderar inte någon återförsäljning eller kommersiell användning av någon Bastaapoteketjänst, dess innehåll (inklusive innehållet som beskrivs ovan); all insamling och användning av produktlistor, beskrivningar eller priser; all derivatanvändning av någon Bastaapoteketjänst eller dess innehåll; all nedladdning, kopiering eller annan användning av kontoinformation till förmån för tredje part; eller någon användning av data mining, robotar eller liknande datainsamlings- och extraktionsverktyg. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas dig i dessa användarvillkor förbehålls och behålls av Bastaapoteket eller dess licensgivare, leverantörer, utgivare, rättighetsinnehavare eller andra innehållsleverantörer. Ingen bastaapoteketjänst, eller någon del av någon bastaapoteketjänst, får reproduceras, kopieras, kopieras, säljas, återförsäljas, besökas eller på annat sätt utnyttjas för något kommersiellt syfte utan uttryckligt skriftligt medgivande från Bastaapoteket. Du får inte inrama eller använda inramningstekniker för att bifoga någon varumärke, logotyp eller annan egenutvecklad information (inklusive bilder, text, sidlayout eller form) för Bastaapoteket utan Bastaapotekets uttryckliga skriftliga medgivande.

Du måste vara minst 18 år för att kunna använda Bastaapoteket Services. Vårdgivare som är minst 18 år kan skapa ett konto på minderåriges vägnar, men minderåriga får inte använda Bastaapoteket Services. Du får inte missbruka Bastaapoteket Services. Du får inte publicera eller överföra via någon Bastaapoteketjänst något innehåll som är olagligt, otydligt, hotande, förtalande, invasivt av integritet, intrång i immateriella rättigheter (inklusive publicitetsrättigheter), på annat sätt skadligt för tredje parter eller ostridigt, innehåller eller består av programvara virus eller någon form av ”skräppost” eller oönskade kommersiella elektroniska meddelanden. Du får endast använda Bastaapoteket-tjänsterna enligt lag. De licenser som beviljas av Bastaapoteket upphör om du inte följer dessa användarvillkor.

Ditt konto

Du kan behöva ditt eget Bastaapoteket-konto för att använda vissa Bastaapoteket-tjänster och kan behöva vara inloggad på kontot och ha en giltig betalningsmetod associerad med det. Om det finns problem med att debitera din valda betalningsmetod för ett skyldigt belopp som inte täcks av försäkring (som kopior eller kontantköp), kan vi ta ut någon annan giltig betalningsmetod som är kopplad till ditt konto. Klicka här för att lära dig mer. För ditt konto accepterar du att tillhandahålla och underhålla sann, aktuell och fullständig information om dig själv. Du är ansvarig för att upprätthålla konfidentialiteten för ditt konto och lösenord och för att begränsa åtkomst till ditt konto, och du samtycker till att ta ansvar för alla aktiviteter som sker under ditt konto eller lösenord. Du kan välja att ge åtkomst till en vårdgivare som kan komma åt ditt konto på dina vägnar genom att följa processen här. Förutom vad som anges i våra meddelanden om integritetspolicy förbehåller sig Bastaapoteket rätten att vägra service, stänga av eller avsluta ditt konto, säga upp dina rättigheter att använda Bastaapoteket Services, ta bort eller redigera innehåll efter eget gottfinnande.

Kommunikation med Bastaapoteket

När du använder Bastaapoteket Services eller skickar e-postmeddelanden, textmeddelanden och annan kommunikation från din stationära eller mobila enhet till oss, kanske du kommunicerar med oss ​​elektroniskt. Du samtycker till att ta emot meddelanden (inklusive e-postmeddelanden, texter, mobil push-meddelanden eller meddelanden och meddelanden på denna webbplats eller via andra Bastaapoteket-tjänster) av eller på Bastaapotekets vägnar till vilken e-postadress, telefonnummer eller mobil enhet som är kopplad till ditt konto eller på annat sätt direkt eller indirekt tillhandahålls till Bastaapoteket. Du kan behålla kopior av denna kommunikation för dina poster. Du samtycker till att alla avtal, meddelanden, avslöjanden och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt uppfyller alla lagkrav om att sådan kommunikation ska vara skriftlig. Denna kommunikation kan innehålla personlig information om dina recept, behandling eller fördelar, och i samband med sådan kommunikation kan vi använda förinspelade / konstgjorda röstmeddelanden och / eller automatiska uppringningsenheter. Om du väljer att dela åtkomst till din mobiltelefon, transportkonto, e-post eller Bastaapoteket-konto med andra kan dessa personer också se den här informationen. Vårt meddelande om integritetspraxis ger mer information om hur du kan få kommunikation från oss.

App tillåtelser

När du använder appar skapade av Bastaapoteket kan du ge vissa behörigheter till oss för din enhet. Du kanske kan ändra behörigheterna till oss genom att ändra dina enhetsinställningar.

Sanktioner och exportpolicy

Du får inte använda någon Bastaapoteket-tjänst om du är föremål för EU-sanktioner eller av sanktioner som överensstämmer med EU-lagstiftning som införts av regeringarna i det land där du använder Bastaapoteket-tjänster. Du måste följa alla EU- eller andra export- och återexportbegränsningar som kan gälla för varor, programvara, teknik och tjänster.

Friskrivning av garantier och ansvarsbegränsning

BASTAAPOTEKET-TJÄNSTER OCH ALL INFORMATION, INNEHÅLL, MATERIAL, PRODUKTER (INKLUDERANDE PROGRAMVARAN) OCH ANDRA TJÄNSTER INKLUDERADE ELLER ANNAT GÖRT TILLGÄNGLIGA TILL DIG GÄNGLIGT BASTAAPOTEKETS TJÄNSTER TILLHANDLAS AV BASTAAPOTEKET PÅ EN ”SOM ÄR ANDRA”, SPECIFICERAD I SKRIFT. BASTAAPOTEKET GÖR INGEN REPRESENTATIONER ELLER GARANTIER FÖR NÅGON SIN, UTTRYCKLIGA ELLER IMPLICERADE, BETYDANDE AV BASTAAPOTEKETS TJÄNSTER, ELLER INFORMATION, INNEHÅLL, MATERIAL, PRODUKTER (INKLUDERANDE PROGRAMVARAN) ELLER ANDRA TJÄNSTER INKOMMANDE AV ANDERSA TJÄNSTER, OM INTE ANNAN SPECIFIERAS I SKRIFT. DU Håller uttryckligt med om att din användning av BASTAAPOTEKET-TJÄNSTER ÄR ENHETS RISK.

BASTAAPOTEKET FRÅGAR ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER IMPLISERADE, INKLUDERA MEN INTE BEGRÄNSAD TILL, IMPLISERADE GARANTIER FÖR SÄKERHET OCH FITNESS FÖR EN SÄRSKILT SYFTE. BASTAAPOTEKET GARANTERAR INTE ATT BASTAAPOTEKET-TJÄNSTER, INFORMATION, INNEHÅLL, MATERIAL, PRODUKTER (INKLUDERANDE PROGRAMVARA) ELLER ANDRA TJÄNSTER INKLUDERADE ELLER ANDRA GJÄNNA TILL TILLGÄNGLIGT TILL DIG genom BASTAAPOTEKET-TJÄNSTER ELLER ANDRA TJÄNSTER FÖR ANDRA SERVICE-ELS HARMFULA KOMPONENTER. BASTAAPOTEKET TILL FÖR ALLT UTTRYCKLIGT GODT GÄLLANDE ANSVAR FÖR NÅGONA SKADOR PÅ NÅGONLIGT OCH FRÅN ANVÄNDNING AV ANVÄNDNING AV ALLA BASTAAPOTEKET-TJÄNSTER, ELLER FRÅN ALLA UPPLYSNINGAR, INNEHÅLL, MATERIAL, PRODUKTER (INKLUDERANDE PROGRAMVARA ELLER ANDRA TJÄNSTER ELLER ANDRA TJÄNSTER TILLGÄNGLIGT TILL DIG genom någon BASTAAPOTEKET-TJÄNST, INKLUDERANDE, MEN INTE BEGRÄNSAD TILL DIREKTA, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, PUNITIVA OCH FÖLJANDE SKADOR, OM INTE ANNAT ANGES SKRIFTLIGT.

BASTAAPOTEKET FÖR ALLT GÄNTT GODT GÄLLANDE AV LAGEN, OM BASTAAPOTEKETS ANSVAR FÖR ANVÄNDNING AV ANDRA BESTÄMMELSER FÖR ANVÄNDNINGSVILLKOR INTE ANSVARA FÖR DIN FÖR ANVÄNDARINFORMATION ELLER SERVICE.

tvister

Alla tvister eller anspråk som på något sätt hänför sig till din användning av någon Bastaapoteketjänst eller till produkter eller tjänster som säljs eller distribueras av Bastaapoteket eller via Bastaapoteket.com kommer att lösas genom bindande skiljedom snarare än för domstol, förutom att du kan hävda fordringar i domstol för små fordringar om dina fordringar är kvalificerade.

Det finns ingen domare eller jury i skiljedom, och domstolens granskning av skiljedomen är begränsad. En skiljedomare kan emellertid bevilja på individuell basis samma skadestånd och befrielse som en domstol (inklusive föreläggande och förklarande befrielse eller lagstadgade skador), och måste följa villkoren i dessa användarvillkor som en domstol skulle göra.

Vi håller med om att alla tvistlösningsförfaranden endast kommer att genomföras på individuell basis och inte i en grupp, konsoliderad eller representativ åtgärd. Om ett anspråk av någon anledning fortsätter i domstol snarare än skiljedom, avstår vi var och en från rätten till en juryprövning. Vi håller också båda överens om att du eller vi kan väcka talan vid domstol för att åtfölja intrång eller annan missbruk av immateriella rättigheter.

Tillämplig lag

Genom att använda någon Bastaapoteket-service godkänner du att den europeiska lagen och Sveriges lagar, utan hänsyn till principer om lagkonflikt, kommer att styra dessa användarvillkor och alla tvister av något slag som kan uppstå mellan dig och Bastaapoteket.

Webbplatspolicyer och modifieringar

Läs våra andra policyer, till exempel vår serviceguide som publiceras på denna webbplats. Dessa policyer styr också din användning av Bastaapoteket Services. Bastaapoteket förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar på vår webbplats, policyer och dessa användarvillkor.

Avskiljningsbarhet, undantag och hela avtalet

Om något av dessa villkor ska anses ogiltiga, ogiltiga eller av någon anledning inte kan verkställas, ska det villkoret anses brytbart och påverka inte giltigheten och verkställbarheten för någon återstående period. Bastaapotekets underlåtenhet att insistera på strikt genomförande av någon bestämmelse i dessa användarvillkor och policyer kommer inte att tolkas som ett implicit avstående från någon bestämmelse eller rättighet.

Dessa användarvillkor och policyer utgör hela avtalet mellan dig och Bastaapoteket som reglerar din användning av Bastaapoteket-tjänsterna.

Klagomål om intrång i upphovsrätt

Bastaapoteket respekterar andras immateriella rättigheter. Om du har problem med upphovsrätten, följ vår meddelande och förfarande för att göra anspråk på upphovsrättsintrång.